ul. Nenufarów 8, 04-958 Warszawa

tel.: 22 872 15 24, kom.: 608-152-688

e-mail: aniolkowo@gmail.com

Integracyjne Językowe
Przedszkole Montessori


 

PROGRAM IDS-P (SKALE INTELIGENCJI I ROZWOJU) W CELU LEPSZEGO PRZYGOTOWANIA DZIECI DO NAUKI W SZKOLE

 Od 2015r. nasze przedszkole, wdrożyło inicjatywę, która wspiera wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-5 lat, jak również przyczynia się do jeszcze lepszego przygotowania dzieci pod kątem rozpoczęcia nauki w szkole.

Jako jedno z niewielu przedszkoli w Polsce, poszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość oceny postępów w edukacji przedszkolnej dzieci oraz jej stymulowania, poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje nowe narzędzie diagnostyczne - skala rozwoju IDS-P dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Narzędzie to składa się z trzech części: pomiaru zdolności poznawczych, pomiaru kompetencji (np.  umiejętności regulacji emocji czy koordynację wzrokowo - ruchową) oraz ocenę radzenia sobie w sytuacji zadaniowej. Zadania mają charakter zabawy a jednocześnie mierzą obszary ważne dla funkcjonowania przedszkolnego (i później szkolnego).

Badane kompetencje poddają się ćwiczeniu, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie reagowanie w sytuacji, gdy dana funkcja rozwija się z opóźnieniem. Równocześnie, możliwe jest zbadanie mocnych stron dziecka, które trzeba dalej rozwijać i usprawniać, oraz w oparciu o które można pracować nad słabszymi stronami.

Należy tu podkreślić, że ukierunkowana wynikami IDS-P praca z dzieckiem, szczególnie przy realizacji pedagogiki Marii Montessori, daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju, wspiera jego spontaniczność i twórczą aktywność, daje możliwość wspomagania rozwoju funkcji mniej rozwiniętych, oraz stymulowania i wspierania mocnych stron, zaś poznanie cech temperamentu dziecka ułatwi nauczycielom dobranie odpowiedniego kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Montessoriańskie pomoce edukacyjne w pełni służą realizacji powyższego.                           

Proponujemy, przeprowadzanie testów dziecka przy przyjęciu do przedszkola oraz na koniec każdego roku szkolnego tj. w sierpniu w celu określenia efektów rocznej edukacji przedszkolnej i ewentualnej korekty.

Szczególnie polecane jest przeprowadzanie ww. testów dla 5-latków, w celu określenia gotowości szkolnej dziecka.

Testy wykonujemy dla dzieci przedszkolnych jak i spoza placówki.

UWAGA: Badaniami obejmuje się dzieci wyłącznie na zlecenie Rodziców. Uzyskane dane z IDS-P podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

Informacje o IDS na stronie http://www.practest.com.pl/ids-p-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym

DZIECIĘCA SKALA ROZWOJOWA DSR DLA DZIECI W WIEKU  DO 3 LAT

Jest to narzędzie służące do badania dzieci w wieku 2 miesiące- 3 lata. Dziecięca Skala Rozwoju składa się ze Skali Wykonania, w skład której wchodzi 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowanie Społeczne i Motoryka), oraz Skali Obserwacyjnej, która pozwala podczas obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Badanie służy do wychwycenia słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka. Dysponując taką wiedzą nauczyciele i terapeuci są w stanie ustalić najtrafniejszy sposób pracy z Państwa dzieckiem. Wspomagać rozwój funkcji mniej rozwiniętych, oraz stymulować i wspierać mocne strony. Poznanie natomiast cech temperamentu dziecka ułatwi dobranie odpowiedniego kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Podczas badania dzieci świetnie się bawią. Forma w jakiej przeprowadzana jest diagnoza jest przyjazna dziecku i atrakcyjna dla niego.

 

 

Darmowy licznik odwiedzin