ul. Nenufarów 8, 04-958 Warszawa

tel.: 22 872 15 24, kom.: 608-152-688

e-mail: aniolkowo@gmail.com

Integracyjne Językowe
Przedszkole Montessori


 

Język angielski

Od września 2011r. przedszkole realizuje program nauczania języka angielskiego w konwencji bilingwalnej tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim.

W każdej grupie jest dwóch nauczycieli edukacji przedszkolnej, jeden z nich z uprawnieniami nauczania języka angielskiego  prowadzi zajęcia dydaktyczne i konwersację z dziećmi  tylko w języku angielskim.

Dwujęzyczne nauczanie prowadzi się podczas zajęć dydaktycznych.

Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach opłaty czesnego.