ul. Nenufarów 8, 04-958 Warszawa

tel.: 22 872 15 24, kom.: 608-152-688

e-mail: aniolkowo@gmail.com

Integracyjne Językowe
Przedszkole Montessori


 

Sposób realizacji

W przedszkolu zapewniony jest wysoki standard opieki i wyposażenia, z rozszerzonym zakresem codziennych zajęć językowych.

Do placówki mogą uczęszczać dzieci od 1.5 roku życia do 6 lat:

 • do grup przedszkolnych od 2,5 do 6 lat,
 • do klubu malucha od 1.5 roku życia,
 • do żłobka od 1. roku życia.

Liczba dzieci w grupie – do 17 osób (klub malucha i żłobek: 12 osób).

W przedszkolu realizowany jest program:

 • podstawowy, zgodny z wytycznymi programowymi MEN, z wykorzystaniem elementów koncepcji pedagogicznej Marii Montessori,
 • języka angielskiego poprzez realizację programu nauczania języka angielskiego w konwencji bilingwalnej tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim, w każdej grupie jest dwóch nauczycieli edukacji przedszkolnej,  jeden z nich z uprawnieniami nauczania języka angielskiego prowadzi zajęcia dydaktyczne i konwersację z dziećmi  tylko w języku angielskim,
 • rytmika,
 • gry i zabawy ruchowe.

Wymienione wyżej zajęcia realizowane są w ramach czesnego.

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe:

 • tańca;
 • nauki gry na pianinie;
 • logorobotyki;
 • baletu.

W naszym przedszkolu umożliwia się rodzicom lub opiekunom:

 • przebywanie w przedszkolu, przez pierwsze dni pobytu dziecka, w celu złagodzenia stresu związanego z okresem adaptacyjnym.
 • stały wgląd na dziecko poprzez monitoring przedszkolny (w każdej sali jest zainstalowana kamera internetowa do dyspozycji rodziców):
  • wewnętrzny w przedszkolu z recepcji,
  • zewnętrzny przez internet.

(Poprzez zastosowanie wewnętrznego monitoringu, rodzice bez uczestnictwa bezpośredniego mogą oglądać zachowanie swojego dziecka w nowych warunkach, także z domu lub miejsca pracy przez internet).